Roszczenia


Garner Wharf ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. Zamówiony przez Klienta towar przed dostawą do Klienta poddawany jest szczegółowej kontroli jakościowej i ilościowej.
Klient może złożyć reklamację za pomocą dowolnego komunikatora internetowego, telefonicznie lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny firmy korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Garner Wharf.

Informacja o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana na adres korespondencyjny Klienta lub w inny, wskazany przez Klienta sposób.

Anulowanie zamówienia przebiega w następujący sposób:
- Garner Wharf nie rozpoczął produkcji – zwrot 100% 
- Garner Wharf rozpoczął etap produkcji – Klient płaci za skompletowane meble wyliczone na podstawie wewnętrznych dokumentów produkcyjnych